Avrupa Komisyonu'ndan gemi inşa sektöründe işten çıkarılan 500 işçi için 2 milyon euro'luk teklif!Avrupa Komisyonu Galiçya'da gemi inşa yan sektörlerinde işten çıkarılmış 500 eski işçiye yeni istihdam alanları yaratmak için Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu'ndan (European Globalisation Adjustment Fund – EGF) 2 milyon Avro destek sağlama teklifinde bulundu.

İş ve Sosyal Haklar Yetkilisi Nicolas Schmit: "Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu, Avrupa Birliği tarafından gösterilen dayanışmaya yönelik iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu Fon, küreselleşme veya ekonomik krizden dolayı işten çıkarılan işçilere yol göstermek ve onları yeniden eğitmek için gerekli olan maddi desteği sağlıyor.

Küreselleşmenin getirdiği olumsuz durumun yanı sıra Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin de gemi inşa sektöründe söz sahibi olmasıyla birlikte Avrupa gemi inşa sektörü küresel pazar payında büyük kayıplar yaşamıştır. Galiçya'da işten çıkarılan işçilerin farklı sektörlerde istihdam edilmesi amacıyla yeniden eğitilmesi ve onlara yeni
yetenekler kazandırılması için İspanya'ya 2 Milyon Avro'luk bir destekte bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin küresel gemi inşa sektöründeki pazar payının düşmesi ve artan küresel rekabet neticesinde gemi inşa yan sektörü Galiçya'da olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Mayıs 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Galiçya tersanelerinde işten çıkarılan 960 işçi için İspanya, Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu'ndan karşılanmak üzere maddi destek talep etmişti.

EGF ortak finansmanı tarafından yaklaşık 500 işçiye destek sağlanması bekleniyor. EGF tarafından sağlanacak söz konusu finansman ile işten çıkarılan işçilere kariyer rehberliği, iş arama süreçlerinde destek, mesleki eğitim konusunda yeni beceriler öğrenmeleri için çeşitli fırsatlar ve yeni iş bulduktan sonra eğitici dersler ve rehberlik hizmetleri verilecek.

İşçiler; aile yardımı gibi çeşitli teşviklerden yararlanabilecek ve yeniden istihdam edilmek için maddi destek alacaklar. Teşvikler de dâhil olmak üzere toplamda yaklaşık 3.4 Milyon Avro tutarındaki bu paketin 2 Milyon Avro'luk kısmı EGF tarafından finanse edilecek, kalan miktar ise Xunta de Galicia bölge idaresi tarafından karşılanacak.

Komisyonun finansal destek önerisi Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nde onaya sunulacak.

MARBOX.COM.TR