Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden önemli duyuru


Gemilerin sicil işlemleriyle ilgili düzenlenen Gemi Tasdiknameleri, Kütük Kayıt örnekleri ve Terkin Belgeleri bugün itibariyle barkotlu olarak üretilmeye başlanmış olup bu belgeler karekod ile daha önce düzenlenen belgelerse https://umurbey.uab.gov.tr/belgedogrulama  linkinden doğrulanabilecektir.